Rädda djuren

Rädda sengångarna och aporna i Costa Rica! Elbolaget ICE har dragit 248 kilometer rep över vägarna runt om i landet som ska fungera som säkra broar för alla landets djur. Sengångare, apor, ekorrar och många andra djur dör varje år av att de korsar vägarna på elkablarna som går över vägarna och fungerar som broar…